Image
KD TODAK

SPESIFIKASI

Nama Kapal

:

KD TODAK

No. Penant

:

3506

Tarikh Tauliah

:

16 Jun 76

Panjang

:

44.9 Meter

Lebar

:

7.0 Meter

Sesaran

:

247.9 Tan

Kemampuan Operasi Kapal

:

10 Hari

Meriam Utama

:

Bofors 57mm dan 40mm/70

Jumlah Krew

:

36 Orang

INFO LANJUT

SEJARAH AWAL
Kapal ronda ini dibina oleh Hong Leong-Lurssen Ship Yard Company Limited (HLLSYCL), Butterworth, Pulau Pinang dan dilancarkan pada 15 Mac 1976.

Ditauliahkan pada 16 Jun 1976 dan diletakkan dalam Skuadron Kapal Ronda Laju Ke-6 (SKRL Ke-6).
© 2020. RMN SPC. All Rights Reserved.

Search